I disse mørketider opplever flere å «nesten kjøre på» noen de ikke ser i mørket. Hvis du har opplevd dette er du ikke alene! Bruk refleks og bli sett, så minimerer du en stor risiko for at det kan oppstå en farlig situasjon og en eventuelt ulykke i mørket. BLI SETT – BRUK REFLEKS!