Om Nærøysund Taxi

Har de gul drosje i New York, må vi selvsagt også ha det på Kolvereid!

For at et sted skal kunne utvikle seg videre, er man helt avhengige av visse funksjoner – og taxi er ett av dem. Med satsinga Nærøysund Taxi har Nærøysundgruppen sørget for at Norges minste by har et drosjetilbud. Å tenke nytt og annerledes er noe vi også har tenkt å gjøre i denne sammenhengen. Det første vi gjorde, var å ordne en gul bil.